A B

Tedre 53-6 Tallinn (#39851)

Oksjon jääb ära!

PiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 150 000,00 EUR
2 346 990,00 EEK
Pakkumise samm: 600 EUR
Sissemaks 10%: 15 000,00 EUR
Oksjoni algus: 2022-05-18 11:00:00
Pikenev lõpp: 5 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-05-17 11:00:00
 
Asukoht: Harju maakond,
Tallinn,
Kristiine linnaosa
Aadress: Tedre tn 53
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 78407:701:4180
Registriosa number: 4489550

Piirangud

Kinnisasja omandamisel kustutatakse mõlemad käsutamise keelumärked ja kõik seatud hüpoteegid. Isiklik kasutusõigus ja märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta jäävad kinnisasja koormama.

Lisainfo

Objekti tüüp: Korter
Omandivorm: Korteriomand
Korrus: 1
Korteri number: 6
Tube: 3
Üldpind (m2): 74.7
Korruseid: 3

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=66753 ning tasuda tagatisraha 15 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.05.2022 11:00 oksjonil ID66753 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Tedre tn 53, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.05.2022 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.04.2022 kell 13:00 ja lõpeb 17.05.2022 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.05.2022 kell 11:00 ja lõpeb 25.05.2022 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 600 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.04.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ulla Liinold (isikukood 48910200270) omandis olev elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4489550, asukohaga Tallinn, Kristiine linnaosa, Tedre 53, mille juurde kuulub 747/26747 mõttelist osa kinnisasjast pindalaga 3952,0 m2 ja mille tähistus plaanil on 1. korruse plaanil/Maja 1 tähistatud numbritega 6-1 kuni 6-6. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 4486650 - 4493450. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 5.05.2016 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Katastritunnus 78407:701:4180.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektripaigaldise majandamiseks kasutusõiguse alal Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses vastavalt 11.06.2015 sõlmitud lepingu punktidele kaks (2.), kolm (3.) ja neli (4.) ning lepingu lisaks 2 olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 4486650 - 4494150. Sisse kantud registriossa 1086901 16.06.2015; siia üle kantud. 5.05.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.05.2016.
2. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe kohta vastavalt Tallinna notar Robert Kimmel?i poolt 05.05.2016.a. tõestatud notariaalakti punktidele kolm üks (3.1.) kuni kolm neli (3.4.), 05.05.2016.a. tõestatud notariaalakti lisaks olevale plaanile ning 24.05.2016.a. lepingu punktile 2.2. Sisse kantud 12.05.2016. 24.05.2016 kinnistamisavalduse alusel muudetud 25.05.2016.
3. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, Bondora AS (registrikood 11483929) kasuks. 29.10.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.11.2021.
4. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Omega Laen AS (registrikood 11691792), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 17.02.2022 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 22.02.2022.
5. Hüpoteek summas 46 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek sisse kantud 06.08.2018, jagatud osahüpoteekideks. IV jao kanded nr 4 ja nr 5 on ühel ja samal järjekohal. Sisse kantud 10.07.2020. 29.10.2020 asjaõiguslepingu alusel muudetud 3.11.2020.
6. Hüpoteek summas 20 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek sisse kantud 06.08.2018, jagatud osahüpoteekideks. IV jao kanded nr 4 ja nr 5 on ühel ja samal järjekohal. Sisse kantud 10.07.2020. 29.10.2020 asjaõiguslepingu alusel muudetud 3.11.2020.
7. Hüpoteek summas 9 200,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 29.10.2020 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 3.11.2020.

Korteri üldpind 74,70 m2.
Kinnisasja omandamisel kustutatakse mõlemad käsutamise keelumärked ja kõik seatud hüpoteegid. Isiklik kasutusõigus ja märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta jäävad kinnisasja koormama.
Vara hind enampakkumisel 150 000.00 (ükssada viiskümmend tuhat eurot).

Alghind: 150 000 euro(t).

Omanik: Ulla Liinold (isikukood 48910200270)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=66753 ning tasuda tagatisraha 15 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.05.2022 11:00 oksjonil ID66753 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Tedre tn 53, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.05.2022 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.04.2022 kell 13:00 ja lõpeb 17.05.2022 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.05.2022 kell 11:00 ja lõpeb 25.05.2022 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 600 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee
Menetluse nr: 008/2022/385
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1914127

Pilt Scania R113HL 6X2L 36038Z* 951AZB Lisa järjehoidjatesse

Kallur.

5 000,00 EUR     2022-05-25 10:00:00
Pilt Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9A / Piibri 9/Piibri 9 B Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud tööstusmaa/ hoonestamata ärimaa MÜüaks ekoos tootmisseadmetega.

1 320 000,00 EUR 7%     2022-06-08 11:00:00
Pilt Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Turu 5 Lisa järjehoidjatesse

2/4 kaasomandiosa

4 800,00 EUR 44%     2022-06-08 12:00:00